Var aktsam om du anlitar flyttfirma i Göteborg / Stockholm

Välj städfirma med omsorg 

Det kan kännas som en djungel när man börjar leta städfirma. Det finns mängder av bolag att välja mellan och vad är det egentligen som särskiljer dem? Vad ska man titta efter, hur ska man välja? 

Företag med F-skatt 

Det är klart att man kan anlita en privatperson att utföra städningen i ens hem men då kan man inte använda sig av RUT. För att använda RUT-förmånen måste företaget ha F-skatt – A-skatt är också gångbart men oftast är det inte det man stöter på. Dessutom måste du ha inkomst av tjänst. Om du tjänar dina pengar på börsen har du ingen nytta av RUT. 

Arbetsmiljö 

Med arbetsmiljö avses inte hemmet som ska städas utan miljön för personalen i företaget. Hur behandlas personalen? Erbjuds de anställda fasta anställningar, omfattas de av kollektivavtal, har de några förmåner och så vidare. Ett företag inom städbranschen, precis som i andra branscher som sliter på kroppen och som är fysiskt krävande, bör erbjuda sin personal tränings- och återhämtningsmöjligheter. För att personalen ska ha en bra arbetsmiljö ska utbildningar äga rum. Hur ofta och hur långa beror på en mängd faktorer men städpersonal från städfirma malmö bör precis som alla andra ha rätt till vidareutbildning, utveckling och rätt verktyg för att utföra arbetet såväl ergonomiskt som säkert. I arbetsmiljö ingår även rätt städutrustning. Se nogsamt över vad städpersonalen kommer att ha med sig och vad man som kund förväntas ha hemma. Städare de med miljömärkta produkter? 

Prisbilden 

Det är lätt att lockas av billigast pris men ett alltför billigt pris innebär att företaget gör avkall på något. Kanske erbjuder man inte personalen fast anställning vilket skapar en otrygg arbetsmiljö för medarbetarna och det kan i förlängningen göra att den personal som kommer för att städa ens hem byts ut med jämna och ojämna mellanrum. Inte så mycket trygghet som det borde finnas således. Kanske väljer företaget att inte teckna kollektivavtal och detta gör också personalens arbetsliv otryggt. Läs avtalet noga innan påskrift 

Är avtalet bindande? Garanterar företaget samma städpersonal vid varje städning? Har företaget rätt försäkringar? Läs det finstilta, här kan finns många avvikelser. I avtalet ska städfirmans ansvarsförsäkringar stå noterade. Har företaget inga – alternativt inte rätt – försäkringar ska avtalet inte signeras. Det är för såväl kundens väl som städpersonalens. Om städaren har sönder något i hemmet, vem står för kostnaden? Hur fungerar det med nycklar och koder om kunden inte är hemma? 

Träffa företaget och dess personal 

Det är viktigt att som kund kunna kommunicera med företaget. Ofta talar inte personalen samma språk som kunden och då är det viktigt att få träffa – eller i alla fall tala med – en annan ansvarig person för att säkerställa att framtida kommunikation kommer att fungera smärtfritt. Om städpersonalen inte kan språket, vem ska man kommunicera med och hur? Känns arbetsledaren seriös, kan hen uppvisa korrekta erfarenheter och dokumentation? Vem äger bolaget?  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *